Tulipaner i Fole

Tulipanens historie

Tulipan og tulipanløget
Tulipanen og tulipanløget er en udpræget steppeplante, der er tilpasset stor fugtighed i blomstringsperioden, varme og tørke i sommertiden og om efteråret fugtige forhold. Om vinteren er tulipanen og tulipanløget tilpasset stærk kulde.
Tulipan og tulipanløg stammer fra egne med porøs og mineralholdig jord og vokser gerne i selskab med græsser, andre løg og stauder der blomstre om foråret.

Tulipan og tulipanløgets formering
Fra frøspiring til blomstring går der op til 6 år og derfor er det meget sjældent at private sår tulipaner, selv om det godt kan lade sig gøre. I stedet bliver planterne formeret ved at datterløg fraskilles.

Tulipanens og tulipanløgets historie
Tulipanen og tulipanløget er kendt helt tilbage til omkring år 1000 f. kr, hvor den blev rendyrket i Tyrkiet.

Tulipanen og tulipanløget kommer til Holland og Europa
Hollænderen Charles de L’ Ecluse fik i 1593 foræret nogle løg i Konstantinopel.
Tulipanløgene blev sat i Leiden i Holland, og allerede året efter blomstrede de for første gang i Europa.
Charles de L’ Ecluse forsøgte af videnskabelige grunde at forbyde handel med tulipanløg, men forgæves. Tulipanen bredte sig til hofferne og tulipanløg blev sat i parker overalt i Europa.
De første tulipanløg nåede således til Frankrig omkring 1598.
Omkring 1600 blev tulipanen og tulipanløget en eksklusiv plante og på samme tid blev et af de første rendyrknings virksomheder etableret syd for Haarlem i Holland.

Tulipanen og tulipanløget bliver eksklusiv
I årene 1610-1640 udviklede der sig en meget livlig handel med tulipaner og tulipanløg.
Tulipaner og tulipanløg blev eftertragtede for deres skønhed. Deres sjældenhed og dermed prisen gjorde, at de kun kunne købes af de allerrigeste.

Det resulterede i overordentligt vilde spekulationer med tulipaner og tulipanløg.
Tulipanløg blev solgt allerede mens de lå i jorden og efter vægt.
En indtjening på tulipaner og tulipanløg på ca. 300.000 kr om MÅNEDEN var ikke umulig.
For at give et billede af løgpriserne i Holland på tidspunktet omkring 1630-40 kan nævnes, at særligt udsøgte løg kostede op til 2500 hfl pr. stk. For at give et begreb om hvad man eller kunne købe for pengene på den tid i Holland, nævner man en handel, der nærmest må betegnes som en byttehandel:

For ét løg blev betalt:
48 td. hvede               448 hfl
84 tdr. rug                   558 -
4 fede okser                 480 -
8 fedesvin                    240 -
12 fede får                   120 -
446 l vin                        70 -
400 l øl                         32 -
2 tdr. smør                  192 -
1000 pund ost              120 -
1 seng med sengetøj      100 -
1 sæt tøj                       80 -
1 sølvbæger                   60 -
I alt                           2500 hfl

Den store indtjening gjorde, at alle ville med på vognen. Alle ville handle med tulipaner og tulipanløg for at få del i den hurtige fortjeneste. Firmaer og forretninger blev solgt, smykker pantsat hvilken resulterede i forsøg på at forbyde den form for handel. Det slog dog fejl, markedsmekanismerne havde talt.
Omkring 1637 brast sæbeboblen og mange ledende handelsfirmaer gik fallit. Markedsmekanismerne havde igen talt.

I dag har handlen med tulipaner et mere naturligt leje. Holland er stadig vigtigste producent af tulipaner og tulipanløg. I dag  sker over 80 % af al handel med tulipanløg via hollandske firmaer.

 

Tulipansorter

Darwin-Hybrid
Er høje op til 70 cm, enkle, ofte gule eller røde.

Papegøjetulipan
Har indskårne, ofte forvredne blomsterblade (blomstens kron- og bægerblade). Ofte en grøn plet eller stribe langs med kronbladene.

Frynsede tulipaner
Ligner papegøjetulipaner, men har glatte blomsterblade, der hver ender i en frynse. Har ofte samme farve som resten af blomsten.

Viridiflora
Har en grøn stribe op langs kronbladene.

Enkel Sen
Er en ret smal tulipan med røde flammer og striber.

Liljeblomstrede tulipaner
Er som regel ret høje, 60 cm. I begyndelse har de slanke og krukkeformede blomster. Udfoldet forvandles deres slanke bagudbøjede kronblade sig til liljeagtige stjerner.

Dobbelt Sen
Har meget fyldige, dobbelte kuglerunde tulipaner.

Dobbelt tidlige
Er lave tulipaner, omkring 30 cm høje. Knap så fyldte og runde som Dobbelt-Sen tulipaner.

Kaufmannia, Fosteriana og Greigii
Lave og har smalle røde og gule blomster. Dog også med spættede blade, blomstrer tidligt og løgene er holdbare som stauder.